Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
 
Solc Solc > Oració  
• Punt 444: Conscients com som dels nostres deures, ¿podrem pa....
• Punt 445: Si s'abandona l'oració, primer es viu de les reser....
• Punt 446: Meditació. —Temps fix i a hora fixa. —....
• Punt 447: Et falta vida interior: perquè no portes a l'oraci....
• Punt 448: No?... Perquè no has tingut temps?... —En te....
• Punt 449: Oració, més oració! —Sembla una incongruènci....
• Punt 450: Un costum eficaç per aconseguir presència de Déu: ....
• Punt 451: L'oració no és prerrogativa de frares: és comesa d....
• Punt 452: Certament, has de seguir el teu camí: home d'acció....
• Punt 453: Catòlic, sense oració?... És com un soldat sense a....
• Punt 454: Agraeix al Senyor l'enorme bé que t'ha atorgat, en....
• Punt 455: Quan tractaven de «pescar-te», et demana....
• Punt 456: Menysprees la meditació... ¿No serà que tens por, ....
• Punt 457: Oració: és l'hora de les intimitats santes i de le....
• Punt 458: ¡Que ben raonada la pregària d'aquella ànima que d....
• Punt 459: El Senyor, em tornarà a encendre l'ànima?... ̵....
• Punt 460: La veritable oració, la que absorbeix tot l'indivi....
• Punt 461: Vam fer l'oració de la tarda enmig del camp, cap a....
• Punt 462: M'agrada que, en l'oració, tinguis aquesta tendènc....
• Punt 463: L'oració alguns cops es desenvoluparà de manera di....
• Punt 464: Mira quin conjunt de raonades desraons et presenta....
• Punt 465: «Un minut de pregària intensa; amb això n'hi ....
• Punt 466: Aquest ideal de guerrejar —i vèncer— e....
• Punt 467: La mortificació és el pont llevadís que ens facili....
• Punt 468: No desmaïs: per indigna que sigui la persona, per ....
• Punt 469: Senyor, no mereixo que em sentis, perquè sóc dolen....
• Punt 470: Després d'enviar els seus deixebles a predicar, qu....
• Punt 471: T'entenc perfectament quan m'escrius sobre el teu ....
• Punt 472: Comunió dels Sants: la va experimentar bé aquell j....
• Punt 473: Acostuma't a resar oracions vocals, al matí, quan ....
• Punt 474: El Rosari és eficacíssim per als qui fan servir co....
• Punt 475: «Verge Immaculada, sé ben bé que sóc un pobre....
• Punt 476: Un trist mitjà de no resar el Rosari: deixar-ho pe....
• Punt 477: El Rosari no es pronuncia solament amb els llavis,....
• Punt 478: Sempre deixes el Rosari per a més tard, i acabes o....
• Punt 479: «Resa per mi», li vaig demanar, com faig....
• Punt 480: Renova durant el dia els teus actes de contrició: ....
• Punt 481: Si que enamora l'escena de l'Anunciació. —Ma....