Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
 
Solc Solc > Audàcia  
• Punt 96: No sigueu ànimes de via estreta, homes o dones men....
• Punt 97: Audàcia no és imprudència, ni gosadia irreflexiva,....
• Punt 98: Et vas decidir, més per reflexió que no pas per fo....
• Punt 99: He llegit un proverbi molt popular en alguns païso....
• Punt 100: No sóc l'apòstol que hauria de ser. Sóc... el tími....
• Punt 101: Les dificultats t'han encongit, i t'has tornat ....
• Punt 102: Por?: és pròpia dels qui saben que obren malament.....
• Punt 103: Hi ha una quantitat molt considerable de cristians....
• Punt 104: Som molts; amb l'ajuda de Déu, podem arribar a tot....
• Punt 105: Quan remordeix la consciència per haver deixat de ....
• Punt 106: No ho oblidem: en el compliment de la Voluntat div....
• Punt 107: Quan es treballa per estendre una empresa apostòli....
• Punt 108: Ets massa «previngut» o massa poc «....
• Punt 109: Hi ha unes maneres d'obrar tan prudencials que, en....
• Punt 110: Te n'has de convèncer: quan es treballa per Déu, n....
• Punt 111: La teva fe és massa poc operativa: hom diria que é....
• Punt 112: Serenitat!, audàcia! Desbarata amb aquestes virtu....
• Punt 113: Em vas assegurar que volies lluitar sense treva. I....
• Punt 114: No et llances a treballar en aquella empresa sobre....
• Punt 115: A vegades considero que uns pocs enemics de Déu i ....
• Punt 116: Mentre parlàvem, afirmava que s'estimava més no so....
• Punt 117: Comprenc l'alegria sobrenatural i humana d'aquell,....
• Punt 118: Sigues agosarat en la teva oració, i el Senyor et ....
• Punt 119: Els problemes que abans t'aclaparaven —et se....
• Punt 120: «No ajudeu tant l'Esperit Sant!», em dei....
• Punt 121: Quan veig tantes covardies, tantes falses prudènci....
• Punt 122: Et trobes en una actitud que et sembla força estra....
• Punt 123: Has vist? —Amb Ell, has pogut! ¿De què et so....
• Punt 124: ¿Vols viure l'audàcia santa, per aconseguir que Dé....