Josemaría Escrivá Obras
• Punt 73: Ho conta sant Lluc, en el capítol setè: un fari....
• Punt 74: Virtuts humanes Una certa mentalitat laïcista i a....
• Punt 75: No n’hi ha prou, certament, amb aquesta capacitat ....
• Punt 76: No sabria determinar quina és la principal virtut ....
• Punt 77: Fortalesa, serenitat, paciència, magnanimitat Con....
• Punt 78: Qui sap ésser fort, no es mou per la pressa de cob....
• Punt 79: Forts i pacients: serens. Però no amb la serenitat....
• Punt 80: Estem enumerant ràpidament algunes virtuts humanes....
• Punt 81: Laboriositat, diligència Hi ha dues virtuts human....
• Punt 82: Veracitat i justícia Les virtuts humanes exigeixe....
• Punt 83: Si som veraços, serem justos. Mai no em cansaria d....
• Punt 84: Els fruits d ela temprança Temprança és senyoriu.....
• Punt 85: La saviesa del cor L’home savi de cor serà rec....
• Punt 86: Sant Tomàs assenyala tres actes d’aquest bon costu....
• Punt 87: Aquesta saviesa de cor, aquesta prudència no es co....
• Punt 88: No és prudent qui no s’equivoca mai, sinó qui sap ....
• Punt 89: Un camí ordinari Hem tractat de virtuts humanes. ....
• Punt 90: La naturalitat i la senzillesa són dues virtuts hu....
• Punt 91: Virtuts humanes i virtuts sobrenaturals Quan una ....
• Punt 92: Si el cristià lluita per adquirir aquestes virtuts....
• Punt 93: Si vivim així, realitzarem en el món una tasca de ....