Josemaría Escrivá Obras
• Punt 790: ¿No cridaríeu de bon grat a la joventut que bull a....
• Punt 791: Et falta «vibració». —Aquesta és l....
• Punt 792: Duc in altum. —Mar endins! —Ref....
• Punt 793: Proselitisme*. —És el senyal cert del ze....
• Punt 794: Sembrar. —Va sortir el sembrador... Sembra p....
• Punt 795: Amb el bon exemple se sembra bona llavor; i la car....
• Punt 796: Ben petit és el teu amor si no sents el zel per la....
• Punt 797: Saps que el teu camí no és clar. —I que no h....
• Punt 798: Raons?... ¿Quines raons li donaria el pobre Ignasi....
• Punt 799: Això que a tu et meravella a mi em sembla raonable....
• Punt 800: Les messes són moltes, i pocs els operaris. —....
• Punt 801: Encara ressona en el món aquell crit diví: «F....
• Punt 802: Voldries atraure al teu apostolat aquell home savi....
• Punt 803: M’han dit que tens «gràcia», «grapa....
• Punt 804: Ajuda’m a clamar: Jesús, ànimes!... Ànimes d’apòst....
• Punt 805: Escolta: allí... ¿no n’hi haurà un... o dos, que e....
• Punt 806: Digues-li, a... aquell, que necessito cinquant....
• Punt 807: Em dius, d’aquest amic teu, que freqüenta els sagr....
• Punt 808: «Una bona notícia: un altre boig..., per al m....
• Punt 809: Proselitisme. —¿Qui no té fam de perpetuar e....
• Punt 810: Aquest afany de proselitisme que et crema les entr....
• Punt 811: Te’n recordes? —Tu i jo fèiem la nostra orac....
• Punt 812: M’explico que t’estimis tant la teva Pàtria i els ....