Josemaría Escrivá Obras
• Punt 929: La Creu sobre el teu pit?... —Bé. Però... la....
• Punt 930: Ànima d’apòstol: primer, tu. —Ha dit el Seny....
• Punt 931: El geni militar de Sant Ignasi ens presenta el dim....
• Punt 932: Mira: els apòstols, amb totes les seves misèries p....
• Punt 933: Expliquen d’una ànima que, quan li deia al Senyor ....
• Punt 934: El zel és una bogeria divina d’apòstol, que et des....
• Punt 935: No t’adormis sobre els llorers. —Si, humanam....
• Punt 936: A l’apostolat, hi vas a sotmetre’t, a fer-te n....
• Punt 937: No sigueu mai homes o dones d’acció llarga i d’ora....
• Punt 938: Procura viure de tal manera que sàpigues, voluntàr....
• Punt 939: Sigueu homes i dones del món, però no sigueu homes....
• Punt 940: No oblidis que la unitat és símptoma de vida: desu....
• Punt 941: Obeir..., camí segur. —Obeir cegament el sup....
• Punt 942: Tingues present, fill meu, que no ets solament una....
• Punt 943: Que quan et tractin, no puguin exclamar allò que, ....
• Punt 944: Has de donar Amor de Déu i zel per les ànimes a un....
• Punt 945: És mala disposició escoltar la paraula de Déu amb ....
• Punt 946: Si voleu donar-vos a Déu en el món, abans que ....
• Punt 947: T’admiraves que aprovés la falta d’«uniformit....
• Punt 948: Tu, fill predilecte de Déu, has de sentir i viure ....
• Punt 949: Aspirar a tenir càrrecs en les empreses d’apostola....
• Punt 950: Si et penses que quan es treballa per Crist els cà....
• Punt 951: Fer de cap en una obra d’apostolat és tant com est....
• Punt 952: En el treball apostòlic no s’ha de perdonar la des....
• Punt 953: Tens l’obligació de demanar i de sacrificar-te....
• Punt 954: Extrema el respecte al superior quan et consulti i....
• Punt 955: En la teva empresa d’apostolat no temis els enemic....
• Punt 956: Entenc bé que et diverteixin els menyspreus que et....
• Punt 957: Tot sovint comparo la labor d’apostolat amb una mà....
• Punt 958: Deixa aquest «posat de suficiència» que ....
• Punt 959: El menyspreu i la persecució són beneïdes proves d....