Josemaría Escrivá Obras
• Punt 517: Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecc....
• Punt 518: Quina alegria poder dir amb totes les forces de la....
• Punt 519: Aquest crit —serviam!— és volun....
• Punt 520: Catòlic, Apostòlic, Romà! —M’agrada que sigu....
• Punt 521: Quina bondat la de Crist, en deixar a la seva Esgl....
• Punt 522: Que tinguis veneració i respecte a la Santa Litúrg....
• Punt 523: L’Església canta —s’ha dit— perquè amb....
• Punt 524: Hem d’esclatar a cantar!, deia una ànima enamorada....
• Punt 525: Ser «catòlic» és estimar la Pàtria, sens....
• Punt 526: Si no tens una extrema veneració per l’estat sacer....
• Punt 527: Aquella dona que a casa de Simó el leprós, a Betàn....