Josemaría Escrivá Obras
• Punt 779: És bo donar glòria a Déu, sense prendre avenços (d....
• Punt 780: Deo omnis gloria. —A Déu tota la glòr....
• Punt 781: Sense mi res no podeu fer, ha dit el Senyor. ̵....
• Punt 782: ¿Com goses fer servir aquesta espurna de l’entenim....
• Punt 783: Si la vida no tingués com a fi donar glòria a Déu,....
• Punt 784: Dóna a Déu «tota» la glòria. —....
• Punt 785: Deus meus es tu, et confitebor tibi: Deus meus ....
• Punt 786: Que cap afecte no et lligui a la terra, tret del d....
• Punt 787: Rectifica, rectifica. —Tindria tan poca gràc....
• Punt 788: Puresa d’intenció. Les suggestions de la supèrbia ....
• Punt 789: Sens dubte has purificat bé la intenció quan has d....