Josemaría Escrivá Obras
• Punt 87: —Monsenyor, com més va més gran és la presènc....
• Punt 88: —En ocasions, tanmateix, la dona no està segu....
• Punt 89: —Perdoni que insisteixi en el mateix tema: pe....
• Punt 90: —Vostè va al·ludir a la presència de la dona ....
• Punt 91: —En l’homilia que vostè va dir a Pamplona el ....
• Punt 92: —Sabem que aquesta doctrina seva del matrimon....
• Punt 93: —Molts matrimonis es veuen desorientats respe....
• Punt 94: —Hi ha dones que tenint ja bastants fills, no....
• Punt 95: Jo no entenc com hi ha catòlics —i molt menys....
• Punt 96: —La infecunditat matrimonial —en allò qu....
• Punt 97: —Hi ha matrimonis en els quals la dona —....
• Punt 98: —Un dels béns fonamentals de la família està ....
• Punt 99: —Vostè acaba de parlar de la unitat familiar ....
• Punt 100: —Continuant amb la vida familiar, jo voldria ....
• Punt 101: Però no tot depèn dels pares. Els fills també hi h....
• Punt 102: —Potser com a reacció a una educació religios....
• Punt 103: —Aleshores, ¿li sembla important educar els n....
• Punt 104: —Continuem, si m’ho permet, amb la joventut. ....
• Punt 105: —Hi ha actualment qui sosté la teoria que l’a....
• Punt 106: —Un gran problema femení és el de les dones s....
• Punt 107: —Les preguntes anteriors s’han referit al pro....
• Punt 108: —Deixant de banda les dificultats que hi pugu....
• Punt 109: —Passant a un tema molt concret: s’acaba d’an....
• Punt 110: —Circumstàncies d’índole molt diversa, i exho....
• Punt 111: Sacrifici: és aquí on rau, en gran part, la realit....
• Punt 112: —En el curs d’aquesta entrevista hi ha hagut ....