Josemaría Escrivá Obras
• Punt 1: —Voldríem encetar aquesta entrevista amb una ....
• Punt 2: —El Concili Vaticà II ha emprat abundosament,....
• Punt 3: —El concepte «Poble de Déu», al qual ens hem ....
• Punt 4: —Existeix una inquietud en alguns sectors de ....
• Punt 5: —A vegades se senten retrets en contra d’aque....
• Punt 6: —Es manifesta la preocupació de tota l’Esglés....
• Punt 7: —Els sacerdots estan incardinats en una diòce....
• Punt 8: Efectivament, el clergue, i concretament el prever....
• Punt 9: —La missió dels laics s’exerceix, segons el C....
• Punt 10: —Vostè diu i escriu des de fa molt de temps q....
• Punt 11: —El Decret «Apostolicam actuositatem»,....
• Punt 12: —Una característica de tota vida cristiana &#....
• Punt 13: —Essent tan diverses en la seva realització p....
• Punt 14: —Quan hom parla del laïcat, no és pas poc fre....
• Punt 15: —S’ha fet notar que tot i haver estat editat ....
• Punt 16: —Nosaltres sabem que, des de fa molts anys, v....
• Punt 17: —En diverses ocasions i en referir-se al come....
• Punt 18: —Algunes persones, precisament per la presènc....
• Punt 19: —Alguna vegada, en parlar de la realitat de l....
• Punt 20: —Segons això, ¿de quina manera creu vostè que....
• Punt 21: Hi ha alhora uns altres aspectes del mateix procés....
• Punt 22: Com s’insereix l’Opus Dei en l’Ecumenisme?,....
• Punt 23: —Canviant de tema, ens interessaria saber la ....