Josemaría Escrivá Obras
• Punt 73: —Monsenyor, desitjaríem que ens digués quins ....
• Punt 74: —En aquesta etapa històrica preocupa singular....
• Punt 75: —Molts estudiants se senten solidaris i desit....
• Punt 76: —Davant l’actualitat sòcio-política del nostr....
• Punt 77: —Si les circumstàncies polítiques d’un país a....
• Punt 78: —¿Quines són, al seu entendre, les funcions q....
• Punt 79: —¿En quin sentit entén vostè la llibertat d’e....
• Punt 80: —S’aprecia en l’opinió dels estudiants una cr....
• Punt 81: —¿No opina vostè que —després del Vaticà....
• Punt 82: —Com a Gran Canceller de la Universitat de Na....
• Punt 83: —Hi ha qui ha escrit que la Universitat de Na....
• Punt 84: —Com a Fundador de l’Opus Dei i impulsor d’un....
• Punt 85: —El mes de maig, en una reunió que va tenir a....
• Punt 86: —Finalment, ¿ens podria dir alguna cosa a nos....