Josemaría Escrivá Obras
157

Jesús, us deia al començament, és el sembrador. I per mitjà dels cristians, prossegueix la seva sembra divina. Crist prem el blat amb les seves mans ferides i el xopa amb la seva sang, el neteja, el purifica i el llança dins el solc, que és el món. Tira els grans d’un en un, perquè cada cristià, en el seu propi ambient, doni testimoni de la fecunditat de la Mort i de la Resurrecció del Senyor.

Si estem en les mans de Crist, ens hem d’amarar amb la seva sang redemptora, deixar—nos llançar a eixam, acceptar la nostra vida tal com Déu la vol. I convèncer—nos que, per a fructificar, la llavor s’ha d’enterrar i morir. Després creix la tija i sorgeix l’espiga. De l’espiga, el pa que serà convertit per Déu en el Cos de Crist. I així ens tornem a reunir en Jesús, que fou el nostre sembrador. Ja que el pa és un, nosaltres, tot i que som molts, formem un sol cos; ja que tots participem en aquest únic pa.

No hem de perdre mai de vista que no hi ha fruit si abans no hi ha sembra: per això cal, doncs, escampar generosament la Paraula de Déu, fer que els homes coneguin Crist i que, coneixent—lo, en tinguin fam. Aquesta festa del Corpus Christi —Cos de Crist, Pa de vida— és una bona ocasió per a meditar sobre totes les menes de fam que hom veu en el poble: de veritat, de justícia, d’unitat i de pau. Davant la fam de pau, hem de repetir amb Sant Pau: Crist és la nostra pau, pax nostra. Els desigs de veritat ens han de recordar que Jesús és el camí, la veritat i la vida. Als qui aspiren a la unitat hem de posar—los davant de Crist que prega perquè estiguem consummati in unum, consumats en la unitat. La fam de justícia ens ha de dur a la font originaria de la concòrdia entre els homes: ésser i saber—se fills del Pare, germans.

Pau, veritat, unitat, justícia. Que difícil que sembla, a vegades, la tasca de sobrepassar les barreres, que impedeixen la convivència humana! I, així i tot, els cristians som cridats a realitzar aquest gran miracle de la fraternitat: aconseguir, amb la gràcia de Déu, que els homes es tractin cristianament, portant els uns les càrregues dels altres, vivint el manament de l’Amor, que és vincle de la perfecció i resum de la llei.

Anterior Mostra el capítol Següent