Josemaría Escrivá Obras
Estimar l'Església reuneix tres homilies del fundador de l’Opus Dei: Lleialtat a l'Església, El fi sobrenatural de l'Església i Sacerdot per a l'eternitat. El volum inclou, a més, dos articles de Mons. Álvaro del Portillo entorn de la figura del fundador de l’Opus Dei. Des del 1986, s'han publicat 12 edicions en 9 idiomes, que sumen 40.000 exemplars. La primera edició en xinès va sortir a la llum a l'octubre de 2001.”

"Aquest llibre obeeix -explica Jesús Urteaga en la Presentació- al desig de presentar en un sol volum tres homilies de sant Josepmaria Escrivà i dos escrits de Mons. Álvaro del Portillo, íntim col•laborador i primer successor de sant Josepmaria, amb un tema únic reflectit en el títol: Estimar l'Església. Aquest era el seu ensenyament constant: 'L'única ambició, l’únic desig de l’Opus Dei i de cadascun dels seus fills és servir l'Església, com ella vol ser servida, dins l'específica vocació que el Senyor ens ha donat'".