Josemaría Escrivá Obras
795

Davant les acusacions que considerem injustes, examinem la nostra conducta, davant de Déu, cum gaudio et pace —amb alegre serenitat, i rectifiquem, encara que es tracti de coses innocents, si la caritat ens ho aconsella.

—Lluitem per ser sants, cada dia més: i després, «que diguin», sempre que a aquelles dites s'hi pugui aplicar la benaurança beati estis cum... dixerint omne malum adversus vos mentientes propter me —benaurats sereu quan us calumniïn per causa meva.

Anterior Mostra el capítol Següent