Josemaría Escrivá Obras
Pròleg i notes introductòries
Primer misteri de goig. L’Anunciació
Segon misteri de goig. Visitació de la Mare de Déu
Tercer misteri de goig. Naixement de Jesús
Quart misteri de goig. Purificació de la Verge
Cinquè misteri de goig. L’Infant perdut
Primer misteri de dolor. Oració a l’hort
Segon misteri de dolor. Flagel·lació del Senyor
Tercer misteri de dolor. Coronació d’espines
Quart misteri de dolor. La Creu a coll
Cinquè misteri de dolor. Mort de Jesús
Primer misteri de glòria. Resurrecció del Senyor
Segon misteri de glòria. L’Ascensió del Senyor
Tercer misteri de glòria. Pentecosta
Quart misteri de glòria. Assumpció de la Mare de Déu
Cinquè misteri de glòria. Coronació de la Verge
Nota introductòria
Primer misteri de llum. Baptisme del Senyor
Segon misteri de llum. Les noces de Canà
Tercer misteri de llum. L’anunci del Regne de Déu
Quart misteri de llum. Transfiguració del Senyor
Cinquè misteri de llum. Institució de l’Eucaristia
LLETANIES
CONCLUSIÓ