Josemaría Escrivá Obras
• Punt 831: La castedat —la de cadascú en el seu estat: ....
• Punt 832: El «miracle» de la puresa té com a punts....
• Punt 833: Més perillosa es demostra la temptació contra la c....
• Punt 834: La santa puresa: humilitat de la carn! Senyor R....
• Punt 835: Així va matar aquell confessor la concupiscència d....
• Punt 836: En tant que s'admet voluntàriament aquell diàleg, ....
• Punt 837: Ha seguit el camí de la impuresa, amb tot el seu c....
• Punt 838: «Vostè em va dir que es pot arribar a ser "un....
• Punt 839: Sí, demana perdó contrit, i fes abundant penitènci....
• Punt 840: Aquella conversa..., bruta, de claveguera! —....
• Punt 841: Sembla com si el «esperit» s'anés reduin....
• Punt 842: ¡Quina llàstima fan els qui afirmen —per la ....
• Punt 843: Aquell confessor, una mica rude, però experimentat....
• Punt 844: Tu deus ser... això, el que ets: una bestiola. ....
• Punt 845: Hi ha qui porta fills al món per a la seva indústr....
• Punt 846: Un matrimoni cristià no pot voler cegar les fonts ....
• Punt 847: Quan érem petits, ens enganxàvem a la nostra mare,....
• Punt 848: Ni són més homes, ni són més dones, pel fet de por....
• Punt 849: Permet-me un consell, perquè el posis en pràctica ....