Josemaría Escrivá Obras
5

Jesús està extenuat. El seu pas es fa cada vegada més feixuc, i la soldadesca té pressa per acabar; de manera que, quan surten de la ciutat per la porta Judiciària, requereixen un home que venia d'una granja, anomenat Simó de Cirena, pare d'Alexandre i de Ruf, i l'obliguen a portar la Creu de Jesús (cfr. Mc., XV, 21).

En el conjunt de la Passió aquesta ajuda representa ben poca cosa. Jesús ja en té prou amb un somriure, una paraula, un gest, una mica d'amor, per abocar copiosament la seva gràcia damunt l'ànima de l'amic. Anys més tard, els fills de Simó, ja cristians, seran coneguts i estimats entre llurs germans en la fe. I tot començà per un encontre inopinat amb la Creu.

Em vaig presentar als qui no preguntaven per mi, em van trobar els que no em cercaven (Is., LXV, 1).

A vegades la Creu apareix sense buscar-la: és Crist qui pregunta per nosaltres. I si mai davant aquesta creu inesperada, i potser per això més obscura, el cor mostrava repugnància... no li donis consols. I, ple d'una noble compassió, quan els demani, digues-li a poc a poc, com en confidència: cor, cor en la Creu!, cor en la Creu!

Punts de meditació

1. ¿Vols saber com has d'agrair al Senyor el que ha fet per nosaltres?... Amb amor! No hi ha pas un altre camí.

Amor amb amor es paga. Però la certesa de l'estimació la dóna el sacrifici. De manera que, coratge!: nega't i pren la seva Creu. Aleshores estaràs segur que li tornes amor per Amor.

o o o


2. No és tard, ni tot està perdut... Encara que t'ho sembli. Encara que ho repeteixin mil veus de mal auguri. Encara que t'assetgin mirades burletes i incrèdules... Has arribat en un bon moment per a carregar-te la Creu: la Redempció s'està fent —ara!—, i Jesús necessita molts cireneus.

o o o


3. Per veure feliç la persona amada, un cor noble no vacil·la davant el sacrifici. Per alleujar un rostre adolorit, una ànima gran venç la repugnància i es dóna sense miraments. I, Déu no es mereix el que es fa per un tros de carn, per un grapat de fang?

Aprèn de mortificar els teus capricis. Accepta la contrarietat sense exagerar-la, sense fer escarafalls, sense... histerismes. I faràs més lleugera la Creu de Jesús.

o o o


4. Certament que el dia d'avui ha estat de salvació per a aquesta casa, ja que també aquest és fill d'Abraham. Perquè el Fill de l’home ha vingut a buscar i a salvar allò que s'havia perdut (Lc., XIX, 9-10).

Zaqueu, Simó de Cirena, Dimes, el centurió...

Ara ja saps per què t'ha buscat el Senyor, agraeix-li-ho!... però opere et veritate, amb obres i de veritat.

o o o


5. Com estimar de veres la Creu Santa de Jesús?... Desitja-la!... Demana forces al Senyor per implantar-la en tots els cors, i en tota la llargada i l'amplària d'aquest món! i després... desagreuja'l amb alegria; tracta d'estimar-lo també amb el bategar de tots els cors que encara no l'estimen.

Anterior Següent